Звяжіться з нами

044 209 23 52 067 233 50 58

Звяжіться з нами

044 209 23 52
067 233 50 58

Судові витрати у цивільному процесі

Категорія: Без категорії Оновлено 22.08.2022 10:14 Опубліковано 08.07.2014 10:27

Звернення до суду про захист своїх прав передбачає деякі фінансові витрати. За загальним правилом такі витрати лягають на сторону, яка ініціює судовий процес або ініціює окрему дію в рамках судового розгляду справи. Згодом, за результатом розгляду справи, суд, залежно від цього, на чию користь виноситься рішення, зобов'язує компенсувати понесені витрати той бік, яка програла суперечку чи залишає такі витрати не возмещенными.

Види судових витрат у цивільному процесі:

судовий збір;
витрати на правову допомогу;
витрати сторін та їх представників, які пов'язані з явкою до суду;
витрати, пов'язані із залученням свідків, фахівців, перекладачів, експертів тощо;
витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз;
витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів щодо їхнього місцезнаходження, вчинення інших дій, необхідних для розгляду справи;
Судовий збір

На даний момент судовий збір при зверненні до суду сплачується у порядку та у розмірах, встановлених Законом України "Про судовий збір".

За загальним правилом, розмір судового збору, що підлягає оплаті при зверненні до суду, визначається з ціни позову.

Увага! Ціна позову – це виражена у грошових одиницях вартість майна чи сума грошей, щодо яких позивач пред'являє вимоги до відповідача.

Витрати на правову допомогу

Витрати на правову допомогу – це оплата послуг адвоката чи іншого фахівця у галузі права. Відповідно, їх розмір визначається на договірній основі Вами та особою, яка надає правову допомогу. Однак, при ухваленні рішення у справі, суд може відшкодувати понесені Вами витрати на правову допомогу лише за умови, що:

понесені витрати на правову допомогу можна у належній формі документально підтвердити, наприклад, надати суду копію квитанції або платіжного доручення про оплату винагороди адвокату тощо;
понесені витрати на правову допомогу не перевищують граничного розміру, передбаченого законодавством України.
Витрати сторін та їх представників, які пов'язані із прибуттям до суду.

Якщо Ви або представник, якому Ви довірили представляти інтереси в суді, дістається суду з іншого населеного пункту, то витрати, пов'язані з прибуттям до суду, можуть бути відшкодовані. До таких витрат належать транспортні витрати, оплата проживання, добові, компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Відповідні витрати мають бути документально підтверджені та відшкодовуватися лише у граничних розмірах на користь тієї сторони, яка виграла судовий процес.

Витрати, пов'язані із залученням свідків, фахівців, перекладачів.

Витрати, пов'язані з переїздом в інший населений пункт свідків, перекладачів, експертів, оплата проживання, а також проведення судових експертиз несе сторона, яка заявила клопотання про виклик таких свідків, залучення спеціаліста, проведення судової експертизи тощо.

Витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз

Якщо в ході судового розгляду справи знадобиться висновок особи, яка володіє спеціальними знаннями, тоді судом може бути призначена судова експертиза. Кошти на оплату судової експертизи вносяться стороною, яка заявила клопотання про проведення експертизи. Якщо клопотання на проведення експертизи заявлено обома сторонами, витрати на її оплату зазнають обидві сторони в рівних частинах.

Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів щодо їхнього місцезнаходження та вчинення інших дій, необхідних для розгляду справи.

Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів щодо їхнього місцезнаходження та вчинення інших дій, необхідних для розгляду справи, несе сторона, яка заявила клопотання про проведення цих дій. Якщо клопотання про проведення відповідних дій заявлено обома сторонами, витрати несуть обидві сторони у рівних частинах.

Як і коли можна повернути суму судових витрат?

Якщо Ви випадково сплатили судові витрати у більшому розмірі, ніж це встановлено законом або протягом розгляду справи зменшили розмір своїх позовних вимог, Ви маєте право на повернення переплаченої грошової суми. Для цього необхідно подати клопотання до суду, на підставі якого суд може ухвалити відповідну ухвалу.

Можливі ситуації, коли після подання позовної заяви до винесення судом рішення по суті Ви відмовитеся від свого позову у зв'язку із задоволенням відповідачем Ваших позовних вимог. У такому разі Ви маєте право на повернення судового збору, подавши суду відповідне клопотання.

Пільги щодо оплати судових витрат

У цивільному процесі передбачено можливість звільнення від сплати судових витрат або сплати їх на пільгових умовах. В одних випадках такі пільги прямо передбачені законом, а в інших можуть бути встановлені рішенням суду виходячи з майнового стану людини.

Як суд розподілить судові витрати за результатами розгляду

їла?

Згідно із загальним правилом стороні, на користь якої прийнято рішення, мають бути відшкодовані її судові витрати іншою стороною. Сторона, яка програла справу, несе як свої витрати, так і судові витрати іншої сторони за умови, що вони документально підтверджені. Документальним підтвердженням можуть бути договори, акти виконаних робіт чи наданих послуг, квитки, чеки, квитанції тощо, які підтверджують вчинення відповідних дій.

Часто буває, коли суд за наслідками розгляду справи задовольняє позов лише частково. У такому разі судові витрати розподіляються між сторонами пропорційно до задоволених позовних вимог.

Останні відео

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, ул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua