Звяжіться з нами

044 209 23 52 067 233 50 58

Звяжіться з нами

044 209 23 52
067 233 50 58

Види судових витрат в адміністративній справі

Категорія: Без категорії Оновлено 15.12.2022 08:06 Опубліковано 08.07.2014 10:29

Види судових витрат в адміністративній справі:

судовий збір;
витрати на правову допомогу;
витрати сторін та їх представників, які пов'язані з прибуттям до суду;
витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів;
витрати, пов'язані із проведенням судових експертиз;
витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів вдома, вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

 

Судовий збір

Судовий збір сплачується у розмірах, передбачених Законом України "Про судовий збір".

 

Витрати на правову допомогу.

Витрати на правову допомогу – це оплата послуг адвоката чи іншого фахівця у сфері права. Відповідно, їх розмір визначається на договірній основі між Вами та особою, яка надає таку правову допомогу. Однак, при винесенні рішення у справі суд зможе ухвалити рішення про відшкодування понесених Вами витрат на правову допомогу лише за умови, що:

понесені Вами витрати на правову допомогу можна у відповідній формі документально підтвердити, наприклад, надати суду копію квитанції або платіжного доручення про оплату винагороди тощо;
понесені Вами витрати на правову допомогу не перевищують граничного розміру, передбаченого законодавством України.

 

Витрати сторін та їх представників, пов'язані із прибуттям до суду.

Якщо Ви або представник, якому Ви довірили представляти Ваші інтереси у суді, добирається до суду з іншого населеного пункту, то витрати, пов'язані з прибуттям, можуть бути відшкодовані. До таких витрат належать: транспортні витрати, оплата за проживання, добові, компенсація за втрачений заробіток або відрив від звичайних занять. Не відшкодовуються витрати, пов'язані з прибуттям до суду з власної ініціативи (наприклад, для ознайомлення з матеріалами справи).

Усі витрати мають бути підтверджені документально та відшкодовуються лише у граничних розмірах.

 

Витрати, пов'язані із залученням свідків, фахівців, перекладачів

Свідкам, спеціалістам, перекладачам оплачується проїзд, а також добові у разі приїзду до іншого населеного пункту. Крім того, фахівцям та перекладачам має бути сплачено винагороду за виконану роботу. Такі витрати несе сторона, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучення фахівця, перекладача.

 

Витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз

Якщо в ході судового розгляду справи потрібен висновок людини, яка має спеціальні знання, тоді суд своєю ухвалою може призначити судову експертизу. Витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз несе сторона, яка заявила клопотання про проведення судової експертизи.

Експертам оплачується проїзд, а також добові у разі приїзду до іншого населеного пункту. Експертам має бути сплачено винагороду за виконану роботу.

 

Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи несе сторона, яка заявила клопотання про вчинення таких дій.

 

Пільги щодо оплати судових витрат

В адміністративному процесі передбачено можливість звільнення від сплати судових витрат або сплати їх на пільгових умовах.

 

Як суд розподілить судові витрати щодо наслідків розгляду справи?

Згідно із загальним правилом стороні, на користь якої винесено судове рішення, мають бути відшкодовані її судові витрати іншою стороною. Сторона, яка програла справу, несе як свої витрати, так і судові витрати іншої сторони за умови, що вони підтверджені документально. Документальним підтвердженням можуть бути договори, акти виконаних робіт чи наданих послуг, квитки, чеки, квитанції тощо, що підтверджують здійснення відповідних судових витрат.

У разі задоволення адміністративного позову частково судові витрати розподіляються між сторонами пропорційно до задоволених судом вимог.

 

Адміністративні справи за позовом фізичної чи юридичної особи до суб'єкта владних повноважень

У разі ухвалення судового рішення на користь позивача, всі вчинені ним документально підтверджені судові витрати відшкодовуються з державного чи місцевого бюджету. Якщо судове рішення прийнято не на користь позивача, то суд присуджує з позивача лише судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз.

 

Адміністративні справи за позовами суб'єкта владних повноважень до фізичної чи юридичної особи

У разі винесення судового рішення на користь позивача – суб'єкта владних повноважень, судові витрати, понесені ним під час вирішення спору з відповідача – фізичної чи юридичної особи – не стягують.

Якщо судове рішення винесено на користь позивача, всі зроблені відповідачем (фізичною чи юридичною особою) документально підтверджені судові витрати відшкодовуються з державного або місцевого бюджету.

Зверніть увагу, що для запобігання завищенню розміру судових витрат та зловживання правом на компенсацію, встановлено граничні розміри компенсації судових витрат. Тобто суд не може присудити з одного боку відшкодування судових витрат у сумі, яка перевищує граничний розмір, встановлений Кабінетом Міністрів України.

Останні відео

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, ул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua