Звяжіться з нами

044 209 23 52 067 233 50 58

Звяжіться з нами

044 209 23 52
067 233 50 58

Допомога у процедурі банкрутства

Категорія: Послуги Оновлено 21.12.2022 09:21 Опубліковано 05.07.2014 09:01

Послуга включає правову допомогу на усіх стадіях процедури банкрутства, як з боку боржника, так і з боку кредиторів.

 Детальніше:

Банкрутство – встановлена господарським судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити встановлені судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

Основним нормативно-правовим актом, який регламентує процедуру банкрутства в Україні, є Закон України «Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-ХІІ від 14 травня 1992 року. Відповідно до цього законодавчого акту, визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом здійснюється господарським судом за заявою боржника – добровільне оголошення неспроможності чи за заявою кредитора (кредиторів).

Господарський суд порушує справу про банкрутство, якщо вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців.

Боржник, у разі своєї неплатоспроможності, може і сам звернутися до господарського суду із заявою про визнання його банкрутом. У заяві необхідно вказати кредиторів, обставини справи, що підтверджують неплатоспроможність та вказати суми боргових вимог кредиторів. До заяви додати: рішення власника майна щодо звернення боржника до суду, бухгалтерський баланс, перелік заставного майна та багато інших документів.

Заява про порушення справи про банкрутство може бути відкликана заявниками до опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство або після такого опублікування, якщо протягом місячного строку не надійшло інших заяв кредиторів щодо задоволення їх вимог.

У постанові про відкриття провадження у справі про банкрутство вказується:

- запровадження процедури розпорядження майном боржника;

- призначення розпорядника майна;

- дата проведення підготовчого засідання суду;

- запровадження мораторію задоволення вимог кредиторів.

За результатами розгляду заяви кредитора (кредиторів) та відкликання боржника у підготовчому засіданні виноситься постанова, в якій визначається:

- розмір вимог кредиторів, які подали заяву про порушення справи про банкрутство;

- дата складання розпорядником майна реєстру вимог кредиторів, останній має бути складений та поданий до господарського суду на затвердження не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

- дата попереднього засідання суду, що має відбутися не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду;

- дата скликання перших загальних зборів кредиторів, які мають відбутися не пізніше трьох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

- дата засідання суду, на якій буде винесена постанова про санацію боржника або про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або припинення провадження у справі про банкрутство, яка має відбутися не пізніше шести місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

Кредитори протягом тридцяти днів з дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також підтверджуючі документи.

Вимоги кредиторів, які заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання або не заявлені взагалі, не розглядаються та вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Зазначений термін є граничним та поновленню не підлягає.

Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів (обирається з-поміж кредиторів) має правомірність рішення про проведення санації боржника та призначення керівника санацією.

Санація – система заходів, що здійснюються з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідація, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також задоволення у повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів та капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

З дня винесення рішення про санацію:

- керівник боржника усувається з посади у порядку, визначеному законодавством про працю, управління боржником переходить до керуючого санацією;

- припиняються повноваження органів управління боржника – юридичної особи, повноваження органів управління передаються управителю санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення управителя санацією зобов'язані забезпечити передачу управителю санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, печатки та штампів, матеріальних та інших цінностей;

- арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації та у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам кредиторів.

Протягом трьох місяців з дня винесення рішення про санацію боржника, керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника.

План санації має передбачати термін поновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених вищезазначеним законом.

Якщо протягом шести місяців з дня винесення рішення про санацію до господарського суду не буде подано план санації боржника, господарський суд має право ухвалити рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Наслідки визнання боржника банкрутом

З дня прийняття господарським судом ухвали про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури:

- припиняється підприємницька діяльність боржника;

- термін виконання всіх грошових зобов'язань боржника вважається таким, що настав;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), відсотків та інших економічних санкцій з усіх видів заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними, становити комерційну таємницю;

- знімається арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління та розпорядження його майном (якщо це не було зроблено раніше). Керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудової книжці і навіть припиняються повноваження власників майна банкрута (якщо це було зроблено раніше).

Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором в офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня ухвалення постанови про визнання боржника банкрутом.

Після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна банкрута.

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, суворо передбаченій чинним законодавством України.

Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються та вважаються погашеними.

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається власнику чи уповноваженому ним органу.

Після завершення всіх розрахунків із кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить рішення про ліквідацію юридичної особи – банкрута. Копія цієї постанови надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому керувати майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Якщо майна банкрута вистачило для того, щоб задовольнити всі вимоги кредиторів, він вважається таким, що не має боргів та може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Господарський суд може винести рішення про ліквідацію юридичної особи, яка звільнилася від боргів лише у разі, якщо в неї залишилося майнових активів менше, ніж потрібно для її функціонування згідно із законодавством.

Як бачимо, процедура банкрутства дуже складна та заплутана, потребує дотримання всіх термінів, підготовки документів відповідно до встановлених норм.

Підприємцю, який не має великого досвіду у таких справах, дуже складно розібратися у всіх тонкощах банкрутства та повноцінно захистити свої інтереси.

Фахівці нашої компанії готові надати повний спектр послуг, необхідних для проведення процедури банкрутства. Крім того, ми зможемо представляти Ваші інтереси на стадії банкрутства не лише на боці підприємства-банкрута, а й на стороні кредитора.

Особливістю банкрутства є те, що підприємство можна ліквідувати без проведення перевірок податковими органами, що особливо актуально в даний час.

Звертайтесь до нас і ми зможемо задовольнити Ваші інтереси на 100%.

Останні відео

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, ул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua

Звяжіться з нами

044 209 23 52

© «ADVICE» , 2022
01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 14А, оф.43
Тел.: (044) 209 23 52, (067) 233 50 58
E-mail: partner@advice.in.ua